Persondata politik

1. 

Ejeroplysninger

 

Grej-butikken.dk ApS
4700 Næstved
Email: grejbutikken@gmail.com

 

 

2.

Cookies
Dette website anvender cookies i forbindelse med trafikmåling og sitets tekniske funktionalitet. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus.


2.1

Så lang tid opbevares cookies

 

Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.

 

 

2.2

Sådan sletter du cookies

 

Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering

 

 

2.3

Sådan undgår jeg cookies?

 

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere dem. Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering.

 

 

 

2.4
Hvad cookies bruges til på vores website

 

Cookies anvendes til at føre statistik over antallet af brugere samt deres færden på sitet.

 

 

2.5
Google Analytics (trafikmåling)

 

Websitet bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet.Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

 

2.6
Tredjeparts-cookies.

 

Vi anvender en række tredjeparts services på vores sider. Disse services bruger til tider også cookies.

Den behandling, som indehaveren af 3. part foretager, ligger uden for vores kontrol og er udelukkende et forhold mellem dig og indehaveren af 3. part.

 

 

3.

Brug af personoplysninger

 

Personoplysninger gives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilladelse til det,

og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger via vores formularer.

 

 

3.1

Kontakt vedr. personoplysninger

 

Se vores persondata politik.

 

 

3.2

Beskyttelse af personoplysninger

 

Se vores persondata politik

 

 

Persondata politik for Grej-Butikken.dk ApS

 

1.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Som leverandør til vores kunder tager vi din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler personoplysninger i forbindelse med klipning af din hund mv. og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

 

2.

Kontaktoplysninger

Grej-Butikken.dk ApS er dataansvarlig og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Du kan kontakte os, hvis du har behov for at vide, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

 

Registrerede kontaktoplysninger til Grej-Butikken.dk ApS:

Kontaktperson:   Glenn Bejerholm

CVR: 33577923

 

Mail: grejbutikken@gmail.com

Website: www.grej-butikken.dk

 

3.

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi indsamler og opbevarer dine oplysninger i forbindelse med aftale om service af din hund jfr. persondataforordningens art 6 stk. 1 b) og andre lovlige forretningsmæssige formål.

 

4.

Kategorier af personoplysninger

 

Vi behandler som udgangspunkt almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, lokationsdata fra internettet, mobil, dankortoplysninger m.m. for at opfylde vores aftale med dig. Vi bruger dit telefonnummer for at kunne kontakte dig.

Vi behandler kun de personoplysninger, som er nødvendige, for at kunne betjene dig/jer.

 

5.

Databehandlere, som vi overlader dine personoplysninger til

 

Vi videregiver dine data til samarbejdspartnere som fx EDB-selskaber, der står for betaling, lønbehandling mv. Kommer du i restance med betaling af din faktura, kan vi videresende dine oplysninger til advokat eller inkassobureau, SKAT og fogedret.

 

Hvis der er krav om, at vi indgår databehandleraftaler med disse samarbejdspartnere, så har vi indgået databehandleraftaler. Dette betyder, at disse parter også overholder lovgivningen om personoplysninger. Vi indhenter ikke dit samtykke til at overlade dine personoplysninger til en databehandler, eller hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine personoplysninger, fx som led i indberetning til en myndighed.

 

Vi har indgået aftaler med følgende samarbejdspartnere:

  • Smartweb

  • Damholdt Service

 

Derudover indgår vi fortrolighedsaftaler med andre firmaer eller lignende, der får oplyst vores kunders navn, adresse m.m. Vi har på forhånd sikret, at de og deres medarbejdere overholder reglerne om persondata.

 

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til kommerciel markedsføring af produkter fra 3. mand m.m.

 

6.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

 

Vi overfører ikke data til tredjelande eller internationale organisationer.

 

7.

Hvor har vi dine personoplysninger fra?

 

Vi indhenter dine personoplysninger fra dig selv. Vi kan også modtage oplysninger fra offentlige myndigheder.

 

8.

Opbevaring af dine personoplysninger

 

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe som aftaleforholdet mellem Grej-butikken.dk ApS og dig eksisterer. Ophører du med at være kunde hos Grej-butikken.dk ApS, sletter vi dine personoplysninger efter (tidligst efter indeværende år + 5 år – ifølge reglerne i bogføringsloven – men der kan også være behov for at opbevare oplysningerne længere)

 

9.

Automatiske afgørelser, herunder profilering

 

Vi gør ikke brug af automatiske afgørelser eller profilering.

 

10.

Retten til at trække samtykke tilbage

 

Skulle du have givet samtykke til os til noget ud over, så har du til enhver tid ret til at trække dette samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår i punkt 1.

 

11.

Dine rettigheder

 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 

Ret til berigtigelse (rettelse)

 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

Ret til sletning

 

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret til begrænsning af behandling

 

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse

 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

 

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

12.

Klage til Datatilsynet

 

Du bør altid først rette henvendelse til os som dataansvarligt selskab, såfremt du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

Persondata politik for jobansøgere ved ansøgning om job i Grej-butikken.dk ApS

 

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

 

Som modtager af jobansøgninger tager vi din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med din ansøgning og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

 

2. Kontaktoplysninger

 

Grej-butikken.dk ApS er dataansvarlig og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Du kan kontakte os, hvis du har behov for at vide, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

 

Registrerede kontaktoplysninger til Grej-butikken.dk ApS:

Kontaktperson:   Den ansvarlige (Glenn Bejerholm)

4700 Næstved

CVR: 33577923

Mail: grejbutikken@gmail.com

Website: www.grej-butikken.dk

 

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

 

Vi indsamler og opbevarer dine oplysninger i forbindelse med ansættelsesproceduren jfr. Persondataforord-ningen art. 6 stk. 1 b).

 

4. Kategorier af personoplysninger

 

Vi behandler som udgangspunkt almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, eksamensresultater m.m., som du selv har oplyst.

Vi behandler kun de personoplysninger, som er nødvendige, for at behandle din jobansøgning.

 

5. Databehandlere, som vi overlader dine personoplysninger til

 

Vi videregiver ikke dine personoplysninger i forbindelse med en jobansøgning til eksterne databehandlere.

 

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

 

Vi overfører ikke data til tredjelande eller internationale organisationer.

 

7. Hvor har vi dine personoplysninger fra?

 

Vi indhenter dine personoplysninger fra dig selv, og fra evt. referencer, som du selv har oplyst og bedt os om at kontakte.

 

8. Opbevaring af dine personoplysninger

 

Opfordrede ansøgninger opbevares, så længe rekrutteringsprocessen står på.

En uopfordret ansøgning opbevares i maksimalt 6 måneder, hvorefter den slettes med mindre, vi har bedt dig om et skriftligt samtykke for at opbevare den i en længere periode.

 

9. Automatiske afgørelser, herunder profilering

 

Vi gør ikke brug af automatiske afgørelser eller profilering.

 

10. Retten til at trække samtykke tilbage

 

Du har til enhver tid ret til at trække et samtykke om tilladelse til at opbevare en ansøgning tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår i punkt 1.

 

11. Dine rettigheder

 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 

Ret til berigtigelse (rettelse)

 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

Ret til sletning

 

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret til begrænsning af behandling

 

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse

 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

 

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

12. Klage til Datatilsynet

 

Du bør altid først rette henvendelse til os som dataansvarligt selskab, såfremt du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.